EU misslyckas med åtaganden om mänskliga rättigheter, säger Human Rights Watch

EU misslyckas med åtaganden om mänskliga rättigheter, säger Human Rights Watch

Europeiska unionen och dess medlemsländer har upprepade gånger misslyckats med att omsätta sina åtaganden om mänskliga rättigheter i praktiken, sade Human Rights Watch idag i sin World Report 2024.

EU misslyckas med åtaganden om mänskliga rättigheter, säger Human Rights Watch

Rapporten lyfter fram ett antal områden där EU har kommit till korta när det gäller mänskliga rättigheter, inklusive:

  • Migranters rättigheter: EU:s migrationspolitik har bidragit till dödsfall, tortyr och övergrepp, inklusive olagliga förtryck vid yttre gränser och allianser med länder som utsätts för övergrepp.
  • Rättsstatsprincipen och det civila samhället: EU har misslyckats med att agera inför växande begränsningar av rättsstatsprincipen och det civila samhället från medlemsländer, inklusive Ungern och Polen.
  • Diskriminering: EU har misslyckats med att ta itu med attacker mot och strukturell diskriminering av medlemmar av marginaliserade samhällen.
  • Utrikespolitik: EU har uppvisat dubbelmoral i sin utrikespolitik, bland annat genom att inte insistera på att förnya granskningen av Libyen eller att stödja någon uppföljning av en fördömande utredning om Etiopien.

“Det finns en oroande klyfta mellan EU:s åtaganden och dess praxis för mänskliga rättigheter, och människor betalar priset”, säger Benjamin Ward, biträdande direktör för Europa och Centralasien på Human Rights Watch. “Om EU strävar efter att vara en ledstjärna för mänskliga rättigheter i en orolig värld måste det prioritera rättigheter i praktiken, inte bara på papperet.”

World Report 2024 är den 34:e upplagan av Human Rights Watchs rapport om mänskliga rättigheter världen över. Rapporten omfattar mer än 100 länder och analyserar utvecklingen av mänskliga rättigheter år 2023. 

Analys

Civiliserade politiker som ställer upp i det kommande Europaparlamentsvalet har i Human Rights Watch rapport en plattform vars innehåll kräver lösningar. Inte minst för att mänskliga rättigheter är det som Europeiska Unionen i grunden vilar på. I vissa fall har den senaste tiden situationen utvecklats positivt. Att Donald Tusk vann valet i Polen trots styrning av medier och andra inskränkningar av den före detta regeringen. Det nya migrationsavtalet är ytterligare ett steg på vägen, men fortfarande saknas det högst väsentliga steget som skulle ge möjlighet för flyktingar att söka asyl i närheten av konfliktområden eller där andra systematiska övergrepp förekommer. Och därmed till väsentlig del slå undan fötterna på flyktingsmugglare och deras verksamhet. 

Mänskliga rättigheter är därtill något som de mörka krafterna, femtekolonnarna, i den Europeiska Unionen föraktar. Något som de har gemensamt med externa aktörer som direkt hotar europeiska värderingar och frihet i ord och handling. Deras kollaboration går med all sannolikhet mycket djupt, vilket borde belysas bättre.   

Europatrender Analys

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *