Etikett: <span>EU</span>

Etikett: EU

Sverige och Spanien har den högsta arbetslösheten i EU

Sverige (8 %) och Spanien (12 %) har den högsta arbetslösheten i EU, medan Italien (24,7 %) och Spanien (28 %) har den högsta arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år, med Sverige (22,1 %). %) på tredje plats. I oktober 2023 förblev den säsongsrensade arbetslösheten för euroområdet oförändrad på 6,5 %, …

Europaparlamentet godkänner djupgående fördragsändringar

I en historisk omröstning har Europaparlamentet godkänt ett omfattande paket med fördragsändringar som väsentligt skulle omforma EU:s politiska landskap. Förslagen, som stöddes av en bred majoritet av parlamentsledamöterna, syftar till att stärka EU:s demokratiska institutioner, förbättra dess förmåga att agera i nyckelfrågor och bättre skydda dess grundläggande värderingar. Den proeuropeiska …

EU:s ministrar godkänner en långsiktig vision för landsbygdsområden

Bryssel, 2023-11-20 – EU:s jordbruksministrar godkände idag EU Kommissionens slutsatser för en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, som syftar till att stärka deras välstånd, motståndskraft och sociala strukturer. I slutsatserna erkänns landsbygdsområdenas viktiga bidrag till EU:s ekonomi, miljömässig hållbarhet och kulturarv. De erkänner också de utmaningar som landsbygdssamhällen står inför, …