Europatrendspaning 1: Om vad som mest attraherar turister att välja en destination

Europatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv är ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart… Fortsätt läsa

Välkommen till Europatrender – Européerna, Regionerna och EU

ÖPPNAR SNART! I omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklingen. I Europatrender bevakas nyanserna av Europas omvandling till den digitala tidsåldern genom ett kalejdoskop. Efter bearbetning i vår IBIAm,… Fortsätt läsa