Irreguljära gränsövergångar minskar till EU under 2024, men humanitära problem kvarstår

Irreguljära gränsövergångar minskar till EU under 2024, men humanitära problem kvarstår

Irreguljära gränsövergångar minskar till EU släpps 2024, men humanitära problem kvarstårEuropeiska unionen har sett en betydande minskning av irreguljära gränsövergångar under de första fem månaderna av 2024, minskningen var 23 % jämfört med samma period förra året, enligt preliminära uppgifter från Frontex, EU:s gränsbyrå. Denna minskning beror främst på en avsevärd minskning av ankomster via rutterna i Centrala Medelhavet och västra Balkan.

Oron kvarstår dock eftersom rutterna för västra Afrika och östra Medelhavet har upplevt en aldrig tidigare skådad ökning av irreguljär migration. Den västafrikanska rutten, som leder till Kanarieöarna, såg en häpnadsväckande ökning av antalet ankomster med 303 %, och nådde den högsta totalen för denna period sedan 2011. Samtidigt mer än fördubblade den östra Medelhavsrutten sitt antal och blev den mest aktiva migrationsvägen in i EU.

Statistik från Frontex rapport om Irreguljära gränsövergångar:

  • Centrala Medelhavet: 58 % minskning jämfört med samma period förra året.
  • Västra Balkan: 71 % minskning, den mest betydande minskningen bland större migrationsvägar.
  • Västafrika: 303 % ökning, den största ökningen bland alla rutter.
  • Östra Medelhavet: Över 100 % ökning, blir den mest aktiva rutten.
  • Östra landgränser: Betydande ökning, till stor del driven av aktiviteten vid de vitryska och ukrainska gränserna.

De tre främsta nationaliteterna för irreguljära migranter på alla rutter i år är Syrien, Mali och Afghanistan.

Humanitära problem:

Trots den totala minskningen utgör havsöverfarter fortfarande en dödsfälla för migranter, med 923 individer som har rapporterats saknade i Medelhavet hittills i år. De allra flesta var på den centrala Medelhavsrutten.

Minskningen av irreguljära gränsövergångar kommer mitt i genomförandet av en ny EU-asylpolitik, som syftar till att effektivisera asylförfarandena och öka solidariteten mellan medlemsstaterna. Politiken har dock mött kritik från människorättsorganisationer, som hävdar att den kan undergräva rätten till asyl och leda till potentiella kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Den nya policyn inkluderar åtgärder som påskyndade gränsförfaranden för asylsökande som sannolikt inte kommer att beviljas skydd och ökat samarbete med tredjeländer för att förhindra irreguljär migration. Effektiviteten och effekten av denna politik på migrationsströmmar och asylsökandes rättigheter återstår att se.

Att skydda EU:s gränser

Frontex är fortfarande engagerat i att skydda EU:s gränser, med 2 800 officerare och personal engagerade i olika operationer. De skiftande mönstren för irreguljär migration och de humanitära problem som är förknippade med dessa resor fortsätter dock att utgöra utmaningar för EU och dess medlemsländer.

Källa: Frontex

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *