Välkommen till Europatrender – Européerna, Regionerna och EU

Välkommen till Europatrender - Européerna, Regionerna och EU

ÖPPNAR SNART!


I omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklingen.

I Europatrender bevakas nyanserna av Europas omvandling till den digitala tidsåldern genom ett kalejdoskop. Efter bearbetning i vår IBIAm, InteraQtive Business Intelligence Analytics Model. Grundpelarna för trendanalyser, nyhetsförmedling och en Trendindikator för registrerade användare är Européernas Europa, Regionernas Europa och Europeiska Unionen.

Europatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv är ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart på grund av sina egna hegemoniska ambitioner. Således är det inte en nivå att analysera europeiska trender utifrån, utan fungerar mer som hinder och motstånd för Europas gemensamma utvecklingspotential.

Comments are closed.