Välkommen till Europatrender – Européerna, Regionerna och EU

Välkommen till Europatrender - Européerna, Regionerna och EU

[twitter_buttons display=tweet,follow]
I omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklngen.

I Europatrender bevakas nyanserna av Europas omvandling till den digitala tidsåldern genom ett kalejdoskop. Efter bearbetning i vår IBIAm, InteraQtive Business Intelligence Analytics Model. Grundpelarna för trendanalyserna och nyhetsförmedlingen är Européernas Europa, Regionernas Europa och Europeiska Unionen.

Europatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv är ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart på grund av sina egna hegemoniska ambitioner. Således inte en nivå att analysera europeiska trender utifrån, utan fungerar mer som hinder och motstånd för Europas gemensamma utvecklingspotential. I de följande veckornas trendspaningar kommer mycket fokus att riktas mot det förestående Europaparlamentsvalet.