Europatrender

Europatrender

Grönt väte och städernas roll för att bekämpa klimatförändringarna

Grönt väte är avgörande för att nå Green Deal-målen i denna anda har Europeiska regionkommittén (ReK) uppmanat Europeiska kommissionen att ompröva de lokala och regionala myndigheternas roll för Europeiska vätgasbankens framtida funktion. ReK har antagit ett yttrande som utarbetats av Arianna Censi (IT/PSE), Milanos kommunfullmäktige, som uppmanar kommissionen att se …

Vinnytsia öppnar det fjärde ukrainska representationskontoret i Bryssel

Vinnytsia, en stad i västra centrala Ukraina, har öppnat ett representationskontor i Bryssel. Kontoret är beläget i Europeiska regionkommitténs kontor och kommer att fungera som en plattform för Vinnytsia för att stärka sina band med EU. Andriy Ocheretny, vice borgmästare i Vinnytsia, sa att öppnandet av kontoret är ett “betydligt …

EU AI Act blir verklighet denna vecka?

BRYSSEL, Belgien – Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommer att återuppta förhandlingarna om den föreslagna EU AI Act på onsdag denna vecka. Lagen, som syftar till att upprätta ett harmoniserat ramverk för utveckling, distribution och användning av AI över hela EU, har varit föremål för intensiv debatt sedan det första förslaget …

Sverige och Spanien har den högsta arbetslösheten i EU

Sverige (8 %) och Spanien (12 %) har den högsta arbetslösheten i EU, medan Italien (24,7 %) och Spanien (28 %) har den högsta arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år, med Sverige (22,1 %). %) på tredje plats. I oktober 2023 förblev den säsongsrensade arbetslösheten för euroområdet oförändrad på 6,5 %, …

Euroområdets årliga inflationstakt förväntas falla i november

BRYSSEL, 30 november 2023 – Euroområdets årliga inflationstakt förväntas bli 2,4 % i november 2023, en minskning från 2,9 % i oktober 2023. Detta är enligt en uppskattning från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Livsmedel, alkohol och tobak förväntas ha den högsta årstakten i november (6,9 %), följt av tjänster (4,0 …

Linköping och Lissabon kröntes till europeiska innovationshuvudstäder 2023

Lissabon och Linköping vann 2023 års European Capital of Innovation (iCapital) Awards, ett prestigefyllt erkännande som tilldelats städer som utmärker sig i att främja inkluderande innovationsekosystem. Tillkännagivandet om europeiska innovationshuvudstäder gjordes av Europeiska kommissionen den 27 november. Lissabon – en av europeiska innovationshuvudstäder 2023 Lissabon, Portugals livliga huvudstad, har bevittnat …

En ny era för återvinning av plast när Site Zero i Motala invigs

Site Zero i Motala kommer att vara Sveriges största sorteringsanläggning för plast när den står klar (första etappen 2023). Anläggningen har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och kommer att kunna återvinna i princip all plast, vilket är ett betydande framsteg och början på en ny era …

EU fastställer prioriteringar för 2024 för att öka sin konkurrenskraft

Som svar på utmaningarna med hög inflation och konkurrenskraft har EU-kommissionen presenterat sina nyckelprioriteringar för 2024. Det övergripande målet är att öka EU:s ekonomiska motståndskraft och främja hållbar tillväxt. Euroområdets medlemsländer uppmanas att genomföra en försiktig finanspolitik, gradvis avveckla energistödåtgärder och säkerställa varaktiga offentliga och privata investeringar. Dessutom bör löneutvecklingen …

Europaparlamentet godkänner djupgående fördragsändringar

I en historisk omröstning har Europaparlamentet godkänt ett omfattande paket med fördragsändringar som väsentligt skulle omforma EU:s politiska landskap. Förslagen, som stöddes av en bred majoritet av parlamentsledamöterna, syftar till att stärka EU:s demokratiska institutioner, förbättra dess förmåga att agera i nyckelfrågor och bättre skydda dess grundläggande värderingar. Den proeuropeiska …

Välkommen till Europatrender – Européerna, Regionerna och EU

Välkommen till Europatrender - Européerna, Regionerna och EUI omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklingen. Europatrender innehåller nyhetsförmedling från ett europeiskt perspektiv något som idag saknas på svenska språket.

Europatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv är ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart på grund av sina egna hegemoniska ambitioner. Således är detta inte en nivå att analysera europeiska trender utifrån, utan fungerar mer som hinder och motstånd för Europas och européernas gemensamma utvecklingspotential.

Europatrender på X