logo

Underhållsläge är på

I omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklngen.

I Europatrender bevakas nyanserna av Europas omvandling till den digitala tidsåldern genom ett kalejdoskop. För att leverera det till DIG. Efter bearbetning i vår IBIAm, InteraQtive Business Intelligence Analytics Model.

Efter lanseringen i slutet av februari kommer vi även ha ett speciellt fokus på Europaparlamentsvalet genom vårt kalejdoskop som beskrivs ovan.

Webbplatsen är snart tillgänglig

Glömt lösenord