Européernas hälsa och välbefinnande i skuggan av Covid-19

Européernas hälsa och välbefinnande i skuggan av Covid-19

Europeiska kommissionen presenterade idag framgångarna för Europeiska hälsounionen, ett initiativ som föddes ur covid-19-pandemin med syftet att sätta européernas hälsa i centrum för EU:s politik. Pandemin, den största på ett sekel, lyfte fram sårbarheten hos globala hälsosystem och miljontals blev lidande. Men det visade också kraften i EU-omfattande samarbete. Tack vare EU:s vaccinstrategi fick alla EU-medborgare livräddande vacciner samtidigt, vilket bevisar effektiviteten av ett enhetligt tillvägagångssätt.

Ge medborgarna makt genom kriser

Européernas hälsa och välbefinnande i skuggan av Covid-19

Europeiska hälsounionen uppstod som ett svar på medborgarnas krav på en mer robust EU-roll inom folkhälsan. Det syftar till att stärka beredskapen för framtida hälsokriser samtidigt som modern och innovativ hälsovård för alla främjas. Stella Kyriakides, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, kommenterar på följande sätt:

”Under de senaste 5 åren har vårt sätt att arbeta och samarbeta inom hälsoområdet förändrats i grunden. Enigheten och solidariteten som uppstod när man stod inför den svåraste hälsokrisen i modern tid har lett till skapandet av en stark europeisk hälsounion. Varje pelare och handling har ett syfte: att sätta medborgare och patienter i centrum, skydda deras hälsa och förändra deras liv. Våra medborgare förväntade sig med rätta mer på hälsoområdet, och vi levererar. Vi har omvandlat vår vision till verklighet och kommer att fortsätta att utveckla vår Hälsounion för våra medborgare under de kommande åren.”

Initiativ för Européernas hälsa och välbefinnande

Betydande finansiering från EU4Health-programmet har snabbt översatt dessa mål till påtagliga fördelar för medborgarna:

  • Starkare hälsosäkerhet: EU är nu bättre förberett att förutse, reagera på och återhämta sig från hälsohot, tack vare stärkta rättsliga ramar, förstärkta hälsomyndigheter och den nya myndigheten för beredskap för hälsa (HERA).
  • Lika tillgång till läkemedel till överkomliga priser: De föreslagna reformerna syftar till att ge 70 miljoner fler EU-medborgare tillgång till nya läkemedel samtidigt som en konkurrenskraftig läkemedelssektor bibehålls. Fokus ligger på att se till att alla har tillgång till de mediciner de behöver, när de behöver dem.
  • Världsledande cancerplan: Denna plan tar itu med cancer i alla skeden, från förebyggande till vård efter cancer. Med 4 miljarder euro i EU-finansiering gör det redan skillnad för cancerpatienter i hela Europa.
  • Digitaliserad sjukvård: European Health Data Space (EHDS) kommer att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela EU, och främja användningen av data för livsförändrande medicinsk forskning och utveckling samtidigt som dataskyddsreglerna respekteras.
  • Omfattande åtgärd för mental hälsa: EU inser vikten av mental hälsa och investerar över 1,2 miljarder euro för att främja välbefinnande, förbättra förebyggande och stödjande tjänster och bekämpa stigmatisering.
  • Patientsäkerhet och säker medicinsk försörjning: Reviderade regler ger starkare skydd för givare och mottagare av substanser som blod och celler. Åtgärder är på plats för att förhindra störningar i tillgången på kritiska läkemedel och apparater.
  • One Health Approach: Genom att erkänna kopplingen mellan människors, djurs och miljöns hälsa är EU bättre positionerat för att ta itu med utmaningar som antimikrobiell resistens och klimatförändringarnas inverkan på hälsan.

Europeiska hälsounionen, som bygger på solidaritet och samarbete, fortsätter att utvecklas, med fler initiativ på gång för att skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande i hela EU.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *