Euroområdets årliga inflationstakt förväntas falla i november

Euroområdets årliga inflationstakt förväntas falla i november

Euroområdets årliga inflationstakt förväntas falla i novemberBRYSSEL, 30 november 2023 – Euroområdets årliga inflationstakt förväntas bli 2,4 % i november 2023, en minskning från 2,9 % i oktober 2023. Detta är enligt en uppskattning från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor.

Livsmedel, alkohol och tobak förväntas ha den högsta årstakten i november (6,9 %), följt av tjänster (4,0 %), icke-energiindustrivaror (2,9 %) och energi (-11,5 %).

Nedgången i inflationstakten beror på ett antal faktorer, däribland ett fall i energipriserna och en dämpning av prisökningstakten på livsmedel och tjänster. Trots fallet ligger inflationen fortfarande långt över Europeiska centralbankens mål på 2 %.

Nyckelord:

  • Euroområdets årliga inflation förväntas bli 2,4 % i november 2023, en minskning från 2,9 % i oktober 2023.
  • Mat, alkohol och tobak förväntas ha den högsta årstakten i november (6,9 %).
  • Nedgången i inflationstakten beror på ett antal faktorer, däribland ett fall i energipriserna och en dämpning av prisökningstakten på livsmedel och tjänster.

Källa: Eurostat

Europatrender Nyheter

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab