EU fastställer prioriteringar för 2024 för att öka sin konkurrenskraft

EU fastställer prioriteringar för 2024 för att öka sin konkurrenskraft

EU fastställer prioriteringar för 2024 för att öka sin konkurrenskraftSom svar på utmaningarna med hög inflation och konkurrenskraft har EU-kommissionen presenterat sina nyckelprioriteringar för 2024. Det övergripande målet är att öka EU:s ekonomiska motståndskraft och främja hållbar tillväxt.

Euroområdets medlemsländer uppmanas att genomföra en försiktig finanspolitik, gradvis avveckla energistödåtgärder och säkerställa varaktiga offentliga och privata investeringar. Dessutom bör löneutvecklingen anpassas till konkurrenskraftens dynamik för att mildra inverkan på arbetarnas köpkraft.

EU Kommissionen betonar också behovet av att fullborda bankunionen och förbättra tillgången till finansiering genom kapitalmarknadsunionen. Riktat offentligt stöd till strategiska sektorer uppmuntras samtidigt som lika villkor upprätthålls på den inre marknaden.

EU Kommissionens prioriteringar är framtagna från deras prognos för EUs ekonomi som publicerades den 15 november som ansvarig kommisionär Paolo Gentiloni kommenterar på följande sätt:

“We are approaching the end of a challenging year for the EU economy. Strong price pressures and the monetary tightening needed to contain them, as well as weak global demand, have taken their toll on households and businesses. Looking ahead to 2024, we expect a modest uptick in growth as inflation eases further and the labour market remains resilient. Thanks in part to the Recovery and Resilience Facility, investment is set to keep increasing. Public debt and deficits are expected to pursue their decline, albeit more gradually. The unfolding conflict in the Middle East has so far had a limited economic impact outside the region, but heightened geopolitical tensions have further increased the uncertainty and risks clouding the outlook.”

Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy

Källa: EU Kommissionen

Nyheter från Europatrender

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab