Europaparlamentet godkänner djupgående fördragsändringar

Europaparlamentet godkänner djupgående fördragsändringar

Europaparlamentet godkänner djupgående fördragsändringarI en historisk omröstning har Europaparlamentet godkänt ett omfattande paket med fördragsändringar som väsentligt skulle omforma EU:s politiska landskap. Förslagen, som stöddes av en bred majoritet av parlamentsledamöterna, syftar till att stärka EU:s demokratiska institutioner, förbättra dess förmåga att agera i nyckelfrågor och bättre skydda dess grundläggande värderingar. Den proeuropeiska majoriteten inkluderar ledamöter från högergruppen EPP till vänstergruppen GUE/NGL. Många förslag härrör från resultatet av konferensen om Europas framtid. Där alla EU:s regeringar, Europaparlamentet, nationella parlament och utvalda EU-medborgare diskuterade EU:s framtid.

Bland de viktigaste fördragsändringar enligt dagens beslut är:

  • Avskaffande av nationella veton på många områden, inklusive utrikespolitik och EU:s utvidgning. Detta skulle göra det möjligt för EU att fatta beslut snabbare och effektivare och skulle förhindra enskilda länder från att hålla blocket som gisslan. 
  • Större inverkan av EU-val på EU-kommissionens sammansättning. Kommissionens ordförande skulle föreslås av parlamentet och skulle välja sina egna kommissionsledamöter, vilket skulle göra EU:s verkställande organ mer ansvarigt inför det europeiska folket. 
  • Ny EU-kompetens för hälsa, inklusive rätten till abort. Detta skulle säkerställa att alla EU-medborgare har tillgång till hälsovård av hög kvalitet och skulle skydda rätten att välja. 
  • Starkare försvar av EU:s värderingar. EU-domstolen skulle ha befogenhet att avgöra om en nationell regering bryter mot EU:s värderingar, och rådet skulle kunna införa sanktioner genom majoritetsbeslut. 
  • Utökade lagstiftande befogenheter för Europaparlamentet. Parlamentet skulle få rätt att ta initiativ till lagstiftning och skulle ha större inflytande över EU:s budget.

Dessa förändringar skulle innebära ett stort steg framåt för den europeiska demokratin och skulle göra EU till en mer effektiv och ansvarig institution. De är kulmen på många års arbete av Europaparlamentet och återspeglar den växande efterfrågan från EU-medborgare för ett mer enat och demokratiskt Europa.

Förslagen går nu till Europeiska rådet, som ska besluta om ett konvent ska sammankallas för att slutföra fördragsändringarna. Konventet skulle omfatta representanter från EU:s nationella parlament, regeringar och medborgare och skulle få i uppdrag att utarbeta ett nytt EU-fördrag.

Om konventet blir framgångsrikt skulle det nya fördraget behöva ratificeras av alla 27 EU-medlemsstater. Denna process kan ta flera år, men den skulle i slutändan leda till ett mer demokratiskt, effektivt och enat EU.

Läs mer om innehållet i beslutet här

Nyheter från Europatrender

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab