Sverige och Spanien har den högsta arbetslösheten i EU

Sverige och Spanien har den högsta arbetslösheten i EU

Sverige (8 %) och Spanien (12 %) har den högsta arbetslösheten i EU, medan Italien (24,7 %) och Spanien (28 %) har den högsta arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år, med Sverige (22,1 %). %) på tredje plats.

Sverige och Spanien har den högsta arbetslösheten i EU

I oktober 2023 förblev den säsongsrensade arbetslösheten för euroområdet oförändrad på 6,5 %, enligt uppgifter från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Denna siffra speglar arbetslösheten som registrerades i september 2023 och markerar en liten minskning jämfört med 6,6 % i oktober 2022.

Trots stabiliteten i den totala arbetslösheten ökade det totala antalet arbetslösa individer i euroområdet marginellt med 48 000 till 11,134 miljoner i oktober 2023 jämfört med september 2023. Denna ökning drevs främst av en ökning av arbetslösheten bland kvinnor, som klättrade till 6,4 % från 6,3 % i september 2023. Arbetslösheten för män förblev stabil på 6,2 %.

Ungdomsarbetslösheten, definierad som arbetslösheten för individer i åldern 15-24 år, upplevde en liten uppgång i oktober 2023. Den nådde 14,9 % i euroområdet, jämfört med 14,6 % i september 2023. Detta motsvarar en ökning med 44 000 arbetslösa ungdomar i euroområdet mellan september och oktober 2023.

Europeiska unionen som helhet speglade euroområdets övergripande arbetslöshetstrend. I oktober 2023 förblev EU:s arbetslöshet oförändrad på 6,0 % jämfört med september 2023, även om det är en minskning från 6,1 % i oktober 2022. Det totala antalet arbetslösa individer i EU ökade med 71 000 till 13,171 miljoner i oktober 2023 jämfört med september 2023.

De senaste arbetslöshetssiffrorna speglar den pågående återhämtningen på arbetsmarknaden i euroområdet och EU. Medan arbetslösheten ligger kvar över nivåerna före pandemi, indikerar den gradvisa nedgången och den övergripande stabiliteten i arbetslöshetssiffrorna en positiv bana för regionens arbetsmarknad.

Följande tabell visar arbetslösheten i EU för oktober 2023, baserat på bilden du angav:
| Land | Arbetslöshet (%) |

| Belgien | 5.6 |
| Bulgarien | 4.4 |
| Tjeckien | 2.9 |
| Danmark | 5.4 |
| Tyskland | 3.1 |
| Estland | 6.3 |
| Irland | 4.8 |
| Frankrike | 7.3 |
| Kroatien | 6,5 |
| Italien | 7,8 |
| Cypern | 5.8 |
| Lettland | 6,5 |
| Litauen | 6,5 |
| Luxemburg | 5,5 |
| Ungern | 4.1 |
| Malta | 2,5 |
| Nederländerna | 3.6 |
| Österrike | 5.1 |
| Polen | 2.8 |
| Portugal | 6,7 |
| Rumänien | 5.4 |
| Slovenien | 4.1 |
| Slovakien | 5.8 |
| Finland | 7.3 |
| Sverige | 8,0 |
| EU-genomsnitt | 6,0 |

Diagram över arbetslösheten i EU för oktober 2023

Källa: Eurostat

Europatrender Nyheter

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab