EU AI Act blir verklighet denna vecka?

EU AI Act blir verklighet denna vecka?

EU AI Act blir verklighet denna vecka?BRYSSEL, Belgien – Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommer att återuppta förhandlingarna om den föreslagna EU AI Act på onsdag denna vecka. Lagen, som syftar till att upprätta ett harmoniserat ramverk för utveckling, distribution och användning av AI över hela EU, har varit föremål för intensiv debatt sedan det första förslaget i april 2021.

Rådet antog sin allmänna hållning till akten i december 2022, medan parlamentet antog sin förhandlingsposition i juni 2023. De två institutionerna måste nu hitta en gemensam grund om aktens text innan den kan bli lag.

Viktiga problem är definitionen av högrisk-AI-system, omfattningen av lagens tillämpning och balansen mellan att främja innovation och att skydda grundläggande rättigheter.

Det kommande toppmötet förväntas bli ett kritiskt ögonblick i förhandlingarna. Om de två institutionerna kan komma överens kan AI-lagen antas redan nästa år.

Viktiga uppdateringar om EU AI Act:

  • 14 juni 2023: Europaparlamentet antog sin förhandlingsposition om AI-lagen.
  • 6 december 2022: EU:s råd antog sin allmänna hållning om AI-lagen.
  • 28 september 2022: Europeiska kommissionen föreslog riktad harmonisering av nationella ansvarsregler för AI.
  • 21 april 2021: Europeiska kommissionen publicerade ett förslag för att reglera artificiell intelligens i EU.

Europatrender Nyheter

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab