En ny era för återvinning av plast när Site Zero i Motala invigs

En ny era för återvinning av plast när Site Zero i Motala invigs

Site Zero i Motala kommer att vara Sveriges största sorteringsanläggning för plast när den står klar (första etappen 2023). Anläggningen har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och kommer att kunna återvinna i princip all plast, vilket är ett betydande framsteg och början på en ny era för återvinning av plast.

En ny era för återvinning av plast när Site Zero i Motala invigsDen nya anläggningen har en kapacitet som är tre gånger större än den gamla, vilket innebär att den kan ta emot 200 000 ton plastförpackningar per år. Projektet har finansierats med EU-medel med delfinansiering från Naturvårdsverket, sammanlagt 1 miljard kronor. 

Banbrytande teknologi för sortering- och återvinning av plast

Site Zero använder banbrytande teknologi för att sortera plasten. Anläggningen använder bland annat NIR-sensorer (Near Infra Red) för att identifiera olika plastsorter. Detta gör att i princip all plast kan återvinnas, även förpackningar som är gjorda av flera olika plastmaterial.

Klimatneutral

Site Zero är också klimatneutral. Anläggningen drivs av förnybar energi från solceller och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer att skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp. Invigningen av Site Zero är ett viktigt steg för att minska plastavfallet i Sverige. Anläggningen kommer att bidra till att öka återvinningsgraden av plast och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

EU-parlamentet antar nya regler för att minska, återanvända och återvinna förpackningar

I denna anda antog Europaparlamentet denna vecka nya regler som syftar till att minska, återanvända och återvinna förpackningsavfall. De nya åtgärderna inkluderar:

  • Övergripande mål för att minska antalet förpackningar: 5 % till 2030, 10 % till 2035 och 15 % till 2040.
  • Specifika mål för plastförpackningar: 10 % till 2030, 15 % till 2035 och 20 % till 2040.
  • Förbud mot försäljning av mycket lätta plastbärkassar (under 15 mikron).
  • Kraftiga restriktioner för användningen av vissa engångsförpackningsformat.
  • Ett förbud mot användning av “för evigt kemikalier” och Bisfenol A i livsmedelskontaktförpackningar.
  • Förtydligande av kraven för förpackningar som kan återanvändas.
  • Ett krav på att alla förpackningar ska vara återvinningsbara.
  • Ett mål om 90 % separat insamling av förpackningsmaterial till 2029.

De nya reglerna är ett steg i rätt riktning mot att minska förpackningsavfallet och skydda miljön. 

Källor: 

Site Zero

Europaparlamentet

Nyheter från Europatrender

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab