Starkt stöd bland EU-medborgare för EU:s humanitära biståndsinsatser

Starkt stöd bland EU-medborgare för EU:s humanitära biståndsinsatser

Starkt stöd bland EU-medborgare för EU:s humanitära biståndsinsatserEn nyligen genomförd Eurobarometerundersökning som genomfördes i september och oktober 2023 har avslöjat ett överväldigande stöd för Europeiska Unionens humanitära biståndsinsatser bland medborgare i alla 27 medlemsstater.

Undersökningen visade att 91 % av de tillfrågade anser att det är viktigt för EU att finansiera humanitärt bistånd, vilket visar ett tydligt engagemang för att hjälpa dem som drabbats av kriser runt om i världen. Dessutom stöder 87 % av respondenterna att bibehålla eller öka nuvarande nivåer av EU:s humanitära biståndsfinansiering, vilket betonar behovet av fortsatt stöd för humanism och solidaritet.

Undersökningen lyfte också fram den upplevda effektiviteten av EU-samordnade humanitära biståndsinsatser. En betydande majoritet av de tillfrågade, 71 %, uttryckte åsikten att humanitärt bistånd är mer effektivt när det samordnas genom EU. Endast 23 % anser att det skulle vara mer effektivt om varje medlemsstat samordnade insatserna. Detta resultat understryker värdet av en enad EU-strategi för att ta itu med globala humanitära utmaningar.

Dessa resultat ger starka bevis på allmänhetens stöd för EU:s humanitära initiativ. EU:s åtagande att ge hjälp till behövande är allmänt erkänt och uppskattat, och allmänheten stöder tydligt fortsatta och utökade ansträngningar.

Klicka här för Eurobarometerundersökningen om EU:s humanitära bistånd

Europatrender News 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *