Schengen får en uppgradering: Nya regler överenskomna för att stärka fri rörlighet, gränssäkerhet och folkhälsa

Schengen får en uppgradering: Nya regler överenskomna för att stärka fri rörlighet, gränssäkerhet och folkhälsa

Schengen får en uppgradering: Nya regler överenskomna för att stärka fri rörlighet, gränssäkerhet och folkhälsaEuropeiska unionen tog ett stort steg mot ett mer motståndskraftigt Schengen i dag, då Europaparlamentet och ministerrådet nådde en överenskommelse om nya regler för Schengengränskodexen. Denna lagstiftning syftar till att ta itu med olika utmaningar, från irreguljär migration till folkhälsosituationer, samtidigt som principen om fri rörlighet inom blocket skyddas. Margaritis Schinas, vice ordförande för att främja vår europeiska livsstil, kommenterar på följande sätt:

“Pandemin underströk Schengens betydelse för våra ekonomier och samhällen. Detta avtal säkerställer att gränskontroller är en sista utväg, och de föreslagna åtgärderna tillåter oss att hantera yttre gränser tillsammans.”

Huvudpunkter i de nya Schengen reglerna:

  • Starkare yttre gränser: Åtgärder för att motverka “instrumentalisering” av migranter från tredjeländer, inklusive begränsning av gränsövergångsställen.
  • Förbättrat gränsöverskridande polissamarbete: Uppmuntrar samarbete i gränsregioner som ett alternativ till inre gränskontroller.
  • Reviderat återinförande av inre gränskontroller: Strängare regler och skyddsåtgärder för att införa tillfälliga inre gränser, endast som en sista utväg.
  • Nytt överföringsförfarande för irreguljära migranter: Underlättar återsändande av migranter som gripits inom EU till den medlemsstat de först reste in i.
  • Strömlinjeformade reserestriktioner under hälsonödsituationer: Möjliggör samordnade åtgärder vid yttre gränser under stora folkhälsohot.

Avtalets fördelar för européerna och EU

Det nya avtalet innebär förbättrad gränsförvaltning med effektivare kontroller och verktyg för att hantera migrationsutmaningar och säkerhetshot. Det innebär också ökad motståndskraft att vara bättre förberedd för framtida kriser och förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer. Säkrare miljö för resor med fortsatt engagemang för fri rörlighet samtidigt som man säkerställer starka säkerhetsåtgärder.

Nästa steg:

Förordningen måste antas formellt innan den träder i kraft. Schengens framtid kommer att formas genom att upprätthålla denna grundläggande frihet samtidigt som moderna utmaningar hanteras. Detta avtal utrustar medlemsländerna med verktyg för att stärka Schengenområdet till gagn för alla.

Källa: Europeiska Unionen

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *