EU-parlamentet godkänner ett fristående etiskt organ för att öka transparens och ansvarsskyldighet

EU-parlamentet godkänner ett fristående etiskt organ för att öka transparens och ansvarsskyldighet

EU-parlamentet godkänner ett fristående etiskt organ för att öka transparens och ansvarsskyldighetEuropaparlamentet gjorde ett betydande steg mot större integritet och transparens inom EU. På torsdagen godkände den inrättandet av ett nytt etiskt organ. Detta samarbete involverar flera EU-institutioner, inklusive rådet, kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och andra.

I skuggan av Qatargate korruptionsskandalen kommer det nya organet att ansvara för att fastställa och upprätthålla etiska standarder mellan deltagande institutioner. För att stärka dess effektivitet kommer den att inkludera fem oberoende experter för att granska standardiserade deklarationer, som kan inkludera intresseförklaringar, och utreda enskilda fall. I praktiken betyder detta bland annat aktiv och oberoende granskning av att lobbyist regler följs.

Parlamentets nyckelroll för etiskt organ

Europaparlamentet spelade en avgörande roll i utformningen av avtalet och låg i framkant när det gällde att driva på för utökade befogenheter för det nya etikorganet. Parlamentariska representanter säkrade vakthundsfunktioner som inte föreslogs från början, vilket markerar en nyckelseger i förhandlingarna.

Freund: “Mer transparens, högre förtroende från medborgarna”

“Utan Europaparlamentets outtröttliga ansträngningar för mer öppenhet skulle vi inte ha kommit så långt”, sade föredraganden Daniel Freund (De gröna/EFA, DE). “Att det nya organet också kan ta itu specifikt med enskilda ärenden är en enorm förhandlingsframgång. Idag skapar vi mer transparens och lägger grunden för ett större medborgarförtroende för den europeiska demokratin.”

Nästa steg och pågående ansträngningar

Innan avtalet träder i kraft måste det undertecknas av alla deltagande institutioner. Det finns ett åtagande att se över dess effektivitet efter tre år. Europaparlamentet betonar att detta är ett första men viktigt steg. De planerar att fortsätta utveckla organet för att ge det fulla utredningsbefogenheter och möjlighet att utfärda sanktioner i framtiden.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *