Ericeira, Portugal en lysande modell för hållbar landsbygdsturism

Ericeira, Portugal en lysande modell för hållbar landsbygdsturism

En ny EU-studie undersöker hur turism kan gynna landsbygden. Den belyser potentialen för landsbygdsturism för ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen och kulturellt bevarande. Studien identifierar även utmaningar som infrastrukturbegränsningar och miljöpåverkan. Framgångsrika strategier från Spanien, Polen och Portugal ingår för att hjälpa lokala myndigheter att utveckla en effektiv landsbygdsturism. I det här exemplet fokuserar jag på det goda exemplet Ericeira, Portugal som är ett av exemplen i studien. Valet att fokusera på just Ericeira är att jag själv besökte byn för några år sedan och kan instämma i att det är ett föredöme.

Ericeira, Portugal en lysande modell för hållbar landsbygdsturism

Ericeira, en charmig kustby nära Lissabon, Portugal, rider på en framgångsvåg som en hållbar landsbygdsturismdestination. Denna lilla stad, länge en fristad för surfare, uppmärksammas för sina ansträngningar att balansera ekonomisk utveckling med miljöskydd och kulturellt bevarande.

Ericeiras resa började på 1970-talet när surfare upptäckte dess perfekta vågor. Detta ledde till att Ericeira utsågs till ett världssurfreservat 2011, vilket stärkte dess rykte som en global surfpunkt. Ericeira handlar dock inte bara om att fånga vågor. Byn behåller sin djupt rotade fisketradition och är värd för kulturella evenemang som Sea Urchin International Festival, som lockar besökare året runt.

Ericeira förstår vikten av dess naturliga skönhet och prioriterar hållbarhet. Kommunen Mafra, där Ericeira ligger, blev en biosfärdestination 2021. Denna prestigefyllda titel betecknar Ericeiras engagemang för ansvarsfull turism som främjar en sund balans mellan mänsklig aktivitet, miljöskydd och kulturarv.

Konkreta åtgärder vidtas för att uppnå denna balans. Local Stewardship Council i Ericeira World Surfing Reserve, som grundades 2017, spelar en avgörande roll. Rådet utsåg nyligen ett 15 hektar stort område för permanent bevarande och tilldelade en betydande budget för ett nytt avloppsreningssystem. Dessa initiativ syftar till att skydda kustlinjen, återställa inhemska livsmiljöer och förbättra vattenkvaliteten.

Framöver samarbetar Ericeira med grannkommuner för att upprätta ett marint skyddsområde. Denna samarbetssatsning, uppbackad av betydande finansiering, kommer att ytterligare skydda regionens marina ekosystem.

Ericeiras framgångssaga går inte obemärkt förbi. 2023 utsågs byn till en av UNWTO:s bästa turistbyar. Detta erkännande belyser Ericeiras engagemang för hållbara metoder som säkerställer en blomstrande turistnäring tillsammans med en skyddad miljö och ett omhuldat kulturarv.

Av LarsGöran Boström

Europatrender News

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *