EU genomför skattereformer med en förväntad intäkt på 250 miljarder euro årligen

EU genomför skattereformer med en förväntad intäkt på 250 miljarder euro årligen

EU genomför skattereformer med en förväntad intäkt på 250 miljarder euro årligenEuropeiska unionen har implementerat banbrytande nya skattereformer som fastställer en lägsta skattesats på 15 % för multinationella företag som är verksamma i EU:s medlemsstater liksom bekämpar momsbedrägerier. Dessa åtgärder, som trädde i kraft den 1 januari 2024, syftar till att ta itu med frågan om vinstförskjutning av stora företag och säkerställa rättvisare beskattningspraxis över hela världen.

Det nya ramverket är en del av den globala överenskommelsen om internationell skattereform, känd som OECD/G20 Inclusive Framework, som beslutades 2021. EU har varit en ledande kraft när det gäller att implementera dessa regler, och ett tidigt antagande förväntas innebära en hög standard för andra jurisdiktioner.

Enligt de nya reglerna kommer multinationella företag med sammanlagda intäkter på över 750 miljoner euro att omfattas av en lägsta skattesats på 15 %. Det gäller både inhemska och internationella företag med ett moder- eller dotterbolag beläget i EU. Om ett dotterbolag inte omfattas av minimiskattesatsen i ett främmande land där det är beläget, kommer moderbolagets medlemsstat att tillämpa en tilläggsskatt på det senare.

Intäkter för skattereformer

Denna reform förväntas generera ytterligare 200 miljarder euro i skatteintäkter årligen, som kan användas för att finansiera viktiga offentliga tjänster och investeringar runt om i världen. Det kommer också att bidra till att utjämna villkoren för företag, vilket minskar incitamentet att flytta vinster till lågskattejurisdiktioner.

“Denna nya gryning markerar en ny era för beskattningen av stora multinationella företag”, säger Paolo Gentiloni, kommissionär för ekonomi. “Genom att sänka incitamentet för företag att flytta vinster till lågskattejurisdiktioner, kommer de nya reglerna att hjälpa till att stävja den så kallade “kapplöpningen mot botten” för bolagsskattesatser i EU och globalt.”

EU:s genomförande av dessa regler är ett stort steg framåt i kampen för rättvisare och mer rättvisa beskattningsförfaranden. Det är ett bevis på EU:s engagemang för internationellt samarbete och dess engagemang för att se till att företag betalar sin beskärda del av skatten.

EU inför nya åtgärder mot momsbedrägeri

Europeiska unionen har implementerat nya öppenhetsregler som syftar till att bekämpa momsbedrägerier, en genomgripande fråga som drar miljarder ur offentliga kassa. Dessa åtgärder, som trädde i kraft den 1 januari 2024, kommer att ge skattemyndigheterna befogenhet att identifiera och slå ner på momsbedragare, särskilt i den växande e-handelssektorn.

Det nya systemet fokuserar på betaltjänstleverantörer (PSP), såsom banker, e-pengarinstitut och betalningsinstitut, som tillsammans hanterar över 90% av onlinetransaktionerna inom EU. Från och med den 1 januari kommer PSP:er att ha mandat att övervaka mottagarna av gränsöverskridande betalningar och från och med den 1 april överföra data om enheter som tar emot mer än 25 gränsöverskridande betalningar per kvartal till skattemyndigheterna. Denna information kommer sedan att samlas i en ny europeisk databas, Central Electronic System of Payment information (CESOP), där den kommer att korskontrolleras med andra uppgifter.

All CESOP-data kommer att vara tillgänglig för Eurofisc, EU:s nätverk för anti-moms-bedrägerispecialister. Denna strömlinjeformade åtkomst kommer att göra det möjligt för Eurofisc-förbindelsetjänstemännen att snabbt analysera uppgifterna och identifiera onlinesäljare som undandrar sig momsplikt, inklusive företag som verkar utanför EU. Dessutom kan Eurofisc-representanter initiera lämpliga åtgärder, såsom revisioner eller avregistrering av momsnummer, för att åtgärda dessa bedrägliga aktiviteter.

“Dessa nya regler kommer att spela en avgörande roll i kampen mot momsbedrägerier”, säger Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi. “Genom att utnyttja data från PSP:er kommer antibedrägerispecialister att mer effektivt kunna identifiera och slå ner på kriminellt beteende inom e-handelssektorn.”

Dessa förbättrade åtgärder förväntas avsevärt minska momsbedrägerierna, som för närvarande kostar EU:s regeringar uppskattningsvis 50 miljarder euro årligen. Genom att ta itu med denna finansiella blödning kan EU skydda offentliga medel och säkerställa en rättvis beskattning i alla medlemsländer.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *