Ny McKinsey-rapport identifierar Europas utmaningar i en ny geoekonomisk era

Ny McKinsey-rapport identifierar Europas utmaningar i en ny geoekonomisk era

Ny McKinsey-rapport identifierar Europas utmaningar i en ny geoekonomisk eraEuropa är en av världens ledande regioner när det gäller hållbarhet och inkludering. Men inkomsten per capita är fortfarande 27 procent lägre än i USA. För att överbrygga Europas utmaningar med välståndsklyftan krävs att tillväxten accelererar genom att Europa blir mer globalt konkurrenskraftig. Rapporten fokuserar på EU27 plus Norge, Schweiz, och Storbritannien.

Vi har gått in i en ny geoekonomisk era som gör konkurrenskraften mer angelägen och mer utmanande för Europa på sju arenor som är viktiga för framtiden, från energi till teknik och leveranskedjor.

Att stärka konkurrenskraften inom dessa områden är avgörande. I McKinsey-rapporten uppskattas det att cirka 500 miljarder euro till 1 biljon euro av förädlingsvärde kan stå på spel årligen fram till 2030. För att ge perspektiv är detta tre till sex gånger den inkrementella årliga investeringen som krävs för att uppnå netzero. Att ta itu med dessa frågor kommer att avgöra regionens förmåga att låsa upp framtida tillväxt samtidigt som dess oöverträffade hållbarhets- och integrationsmodell bevaras.

För att rusta sig för denna nya era behöver Europa en integrerad agenda för konkurrenskraft, där företagsledare och beslutsfattare arbetar hand i hand mot ambitiösa nya mål. Kritiska val och potentiellt obehagliga avvägningar ligger framför oss för fortsatt utveckling.

Europas utmaningar och lösningar

Kraftigt högre mål enligt rapporten skulle kunna omfatta: fördubbling av innovationsrelaterade privata och offentliga utgifter inom områden som artificiell intelligens, med en differentierad strategi för adoption kontra utveckling; fördubbling av den genomsnittliga uppskalningen för Europas ledande företag, kanske genom att införa en “28:e ordning” med gemensamma affärsregler; halvera el- och gaspriserna genom att utveckla och få tillgång till nya energikällor; påskynda omskolning och livslångtläradestrategi, omplacering av arbetskraft och attraktion av talang för att möjliggöra teknikanvändning; lägga till 400 miljarder euro i årliga företagsinvesteringar och fördubbla inflödet av gröna utländska direktinvesteringar; säkra tillgång till kritiskt material och råmaterial; och att omvärdera reglering och industripolitik.

Rapporten fokuserar på Europas geoekonomiska utmaningar som konsekvens har författarna medvetet inte undersökt EU:s styrningsstrukturer, utan istället fokuserar på den ekonomiska dynamiken.

Find out more about the report here: Accelerating Europe: Competitiveness for a new era

Europatrender News

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *