Gamers visar förbättrad hjärnkraft, men kan behöva fler pauser

Gamers visar förbättrad hjärnkraft, men kan behöva fler pauser

Är du en actionspelsentusiast? Ny forskning tyder på att din hobby kan göra dig till ett kognitivt kraftpaket! En nyligen genomförd studie från University of Limerick fann att människor som regelbundet spelar actionspel utmärker sig på områden som komplex uppmärksamhet, problemlösning och rumsligt minne jämfört med de som inte spelar.

Gamers visar förbättrad hjärnkraft, men kan behöva fler pauser

Forskarna jämförde den mentala prestandan hos erfarna actionspelsspelare med icke-spelare i uppgifter utformade för att testa olika kognitiva förmågor. Gamers visade överlägset fokus på komplexa uppgifter och utmärkte sig genom att kunna växla mellan olika mentala krav. De var också mästare på att mentalt navigera i labyrinter och demonstrera förbättrat rumsligt arbetsminne.

Hjärnor under stress

För att pressa dessa kognitiva färdigheter till sina gränser ville forskarna se hur spelare presterar när de är mentalt trötta. Deltagarna ombads att genomföra en lång, mentalt krävande aktivitet, sedan utvärderades deras prestation igen. Intressant nog kände sig både spelare och icke-spelare lika utmattade efter träningen, men mer oväntat förbättrade båda grupperna faktiskt sina prestationer på en uppgift som kräver flexibelt tänkande.

Vad betyder det?

Dessa fynd visar att de komplexa, snabba världarna av actionspel verkar träna hjärnan att prestera exceptionellt bra inom specifika kognitiva områden. Den oväntade prestationshöjningen efter en tröttsam uppgift kan dock tyda på att både spelare och icke-spelare kan dra nytta av regelbundna pauser och fokuserade viloperioder, särskilt under mentalt krävande aktiviteter.

Konsekvenser för gamers och andra

Denna forskning kan läggas till en växande mängd bevis för att videospel har potential att påverka våra sinnen på ett positivt sätt. Det kan också få konsekvenser för yrken som kirurgi eller flygledning, där fokus på toppnivå och snabbt beslutsfattande är avgörande. Studien belyser värdet av att förstå både fördelarna och potentiella nackdelar med långvariga mentala utmaningar, oavsett om det är i den virtuella spelvärlden eller i verkliga miljöer med hög stress.

Lero Esports Science Research Lab vid University of Limerick på Irland genomförde stiudien med sammanlagt 88 unga vuxna involverade, varav hälften regelbundet spelade mer än sju timmar actionbaserade videospel varje vecka.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *