EU:s ministrar godkänner en långsiktig vision för landsbygdsområden

EU:s ministrar godkänner en långsiktig vision för landsbygdsområden

Bryssel, 2023-11-20 – EU:s jordbruksministrar godkände idag EU Kommissionens slutsatser för en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, som syftar till att stärka deras välstånd, motståndskraft och sociala strukturer.

EU:s ministrar godkänner en långsiktig vision för landsbygdsområden

I slutsatserna erkänns landsbygdsområdenas viktiga bidrag till EU:s ekonomi, miljömässig hållbarhet och kulturarv. De erkänner också de utmaningar som landsbygdssamhällen står inför, inklusive avfolkning, åldrande och begränsade accessmöjligheter.

För att möta dessa utmaningar förespråkar ministrarna ett holistiskt tillvägagångssätt som involverar landsbygdsmedborgare, lokala myndigheter och samhällsledda initiativ. De betonar också vikten av digital transformation, innovation och kvalitativ internetaccess. I denna anda efterlyser ministrarna effektivisering av finansieringen för att förbättra infrastruktur, offentliga tjänster och landsbygdsutvecklingsstrategier.

För att motverka avfolkning föreslår ministrarna åtgärder för att locka unga människor till landsbygden, inklusive tillgång till finansiering, mark och olika arbetsmöjligheter. De betonar också kvinnors egenmakt och lika deltagande i livet på landsbygden.

Rådet uppmuntrar EU Kommissionen att utveckla en övergripande landsbygdsstrategi för EU och medlemsländerna att ytterligare engagera sig i landsbygdspakten för att uppnå visionens mål.

Källa: EUs Ministerråd

Nyheter från Europatrender

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab