Europeiska kommissionen stärker EU-medborgares rättigheter

Europeiska kommissionen stärker EU-medborgares rättigheter

Europeiska kommissionen stärker EU-medborgares rättigheterSom ett landmärke har EU-kommissionen föreslagit ett paket med åtgärder för att stärka EU-medborgares rättigheter, vilket markerar 30-årsdagen av upprättandet av detta nyckelkoncept för EU. Paketet innehåller en revidering av det konsulära skyddsdirektivet, ny vägledning om fri rörlighet, en guide för god valpraxis för medborgare med funktionshinder, ett kompendium över e-röstningsmetoder och en guide för EU-medborgarskapet.

Kommissionen antog också sin första rapport om genomförandet av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet och släppte även den senaste Eurobarometerundersökningen om medborgarskap och demokrati. Undersökningen visade att 50 % av de tillfrågade känner sig välinformerade om sina EU-medborgarskapets rättigheter, men en betydande del är fortfarande omedveten om sina rättigheter.

Nyckelinitiativ som berör att stärka EU-medborgares rättigheter

  • Reviderat direktiv om konsulärt skydd: Detta förslag syftar till att ge bättre skydd för EU-medborgare i tredjeländer, där deras hemland inte har något konsulat eller ambassad.

  • Ny vägledning om fri rörlighet: Denna vägledning kommer att hjälpa medlemsstaternas myndigheter och nationella domstolar att korrekt tillämpa EU:s regler för fri rörlighet, med hänsyn till den senaste utvecklingen av rättspraxis och mångfalden av familjer. Mer information
  • Guide för god valpraxis för medborgare med funktionshinder: Denna guide kommer att främja deltagande av medborgare med funktionsnedsättning i valprocessen genom att använda bästa praxis från hela EU.

  • Kompendium av e-röstningsmetoder: Detta kompendium kommer att samla e-röstning och annan informations- och kommunikationsteknikpraxis från hela EU för att ytterligare främja utövandet av valrättigheter. Mer information

  • Guide till EU-medborgarskap: Denna guide kommer att utrusta EU-medborgare med viktig information om deras rättigheter, med fokus på ungdomar och personer som nyligen förvärvat EU-medborgarskap. Mer information

Att stärka medvetenheten

Kommissionen har åtagit sig att öka medvetenheten om EU-medborgarskapets rättigheter bland EU-medborgare. Eurobarometern 2023 visade att medan 50 % av de tillfrågade känner sig välinformerade, känner sig 33 % inte särskilt välinformerade och 16 % känner sig inte alls informerade. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta med medlemsstaterna och det civila samhället för att förbättra medvetenheten och tillgången till information.

Nästa steg

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka genomförandet av EU-medborgarskapets rättigheter och kommer att lägga fram sin nästa rapport 2026. Kommissionen har också åtagit sig att stärka de europeiska medborgarnas engagemang i EU:s demokratiska processer.

Detta åtgärdspaket utgör ett viktigt steg framåt för att stärka EU-medborgarskapets rättigheter och ge EU-medborgarna möjlighet att delta fullt ut i det europeiska projektet.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *