Europeiska Unionen når ett provisoriskt avtal om nya regler mot människohandel

Europeiska Unionen når ett provisoriskt avtal om nya regler mot människohandel

Europeiska Unionen når ett provisoriskt avtal om nya regler mot människohandelSom ett viktigt steg mot att bekämpa människohandel har Europaparlamentet och Ministerrådet nått en provisorisk överenskommelse om reviderade regler för att förebygga och bekämpa detta avskyvärda brott. Avtalet, som nåddes sent på tisdagskvällen, utökar tillämpningsområdet för det nuvarande direktivet till att omfatta tvångsäktenskap, illegal adoption och utnyttjande av surrogatmödraskap, vilket erkänner den växande förekomsten av dessa former av människohandel. Den inför också ett antal åtgärder för att stärka brottsbekämpande myndigheters förmåga att avveckla kriminella organisationer som är inblandade i människohandel och för att ge bättre stöd till offer.

Viktiga bestämmelser i avtalet om människohandel inkluderar:

  • Kriminalisering av användningen av tjänster som tillhandahålls av ett offer för människohandel, där användaren vet att offret utnyttjas.
  • Införande av påföljder för företag som dömts för människohandel, inklusive uteslutning från anbudsförfaranden och från ersättning för offentligt stöd eller subventioner.
  • Se till att åklagare kan välja att inte åtala offren för brottsliga handlingar som de tvingats att begå.
  • Se till att stödet till offren är genus-, funktionsnedsättnings- och barnkänsligt.
  • Garantera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och lämpligt stöd, inklusive att utse vårdnadshavare eller representanter, till ensamkommande barn.
  • Att tvinga barn till organiserad brottslighet kan räknas som människohandel. Ett bra nytt verktyg i kampen mot gänget.
  • Uppmaning till medlemsstaterna att kriminalisera sexköp i sin nationella lagstiftning. Detta för att bekämpa människohandel, vilket skapar en direkt koppling mellan trafficking och prostitution i lagstiftningen.

Avtalet innehåller också bestämmelser för att förbättra samordningen mellan myndigheter som bekämpar människohandel och asyl för att säkerställa att offren får lämpligt stöd och skydd och att deras rätt till asyl respekteras.

“Det här avtalet är ett stort steg framåt i kampen mot människohandel”, säger Eugenia Rodríguez Palop, huvudförhandlare för kommittén för kvinnors rättigheter och jämställdhet. “Vi har infört ett antal viktiga åtgärder för att stärka skyddet för offren och för att avveckla kriminella organisationer.”

Malin Björk, huvudförhandlare för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga och inrikesfrågor, tillade: “Jag är glad att vi har kommit överens om detta starka åtgärdspaket. Det kommer att bidra till att skydda offer för människohandel och att ställa människohandlare inför rätta.”

Den fullständiga texten till avtalet kommer nu formellt att godkännas av parlamentet och rådet. När de har godkänts kommer de nya reglerna att träda i kraft tjugo dagar efter att de har offentliggjorts i EU:s officiella tidning, och medlemsländerna har två år på sig att införa bestämmelserna.

Källa: Europaparlamentet

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *