EU gör blygsamma framsteg när det gäller mål för förnybara transporter, behöver krafttag för att nå 2030-målet

EU gör blygsamma framsteg när det gäller mål för förnybara transporter, behöver krafttag för att nå 2030-målet

EU gör blygsamma framsteg när det gäller mål för förnybara transporter, behöver krafttag för att nå 2030-måletAndelen förnybara transporter i EU:s nådde 9,6 % 2022, vilket markerar en liten ökning från 2021, men fortfarande understiger det ambitiösa målet på 29 % för 2030.

Även om denna ökning på 0,5 procentenheter representerar framsteg, räcker det inte för att hålla sig på rätt spår för EU:s klimatmål. Blocket måste avsevärt påskynda sina ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen i transporter, en sektor som ansvarar för en stor del av utsläppen av växthusgaser.

Sverige leder utvecklingen med en andel förnybar energi på 29,2 % inom transport, vilket redan överstiger 2030-målet. Finland har också en hög andel på 18,8 %, men är således fortfarande ganska långt från målet. Andra länder som Nederländerna, Malta och Belgien ligger runt 10 %, vilket tyder på framsteg men fortfarande kräver betydande arbete.

Bilden är dock inte rosa över hela linjen. Kroatien, Lettland och Grekland ligger efter med andelar under 5 %, vilket visar på de ojämna framstegen inom EU. Medan Tyskland, Nederländerna och Ungern såg de största ökningarna av andelen förnybar transport 2022, kommer det inte att räcka för att nå 2030-målet.

EU-direktivet erbjuder länder två alternativ: uppnå målet på 29 % förnybar energi eller minska växthusgasintensiteten i transporter med minst 14,5 % till 2030. Även om framstegen när det gäller förnybar energi går långsamt, kan vissa länder välja den alternativa vägen för minskning av växthusgaser.

Användningen av flytande biobränslen, biometan och förnybar el inom väg- och järnvägstransporter bidrar till andelen förnybar energi i transporter. Ytterligare investeringar och politik behövs för att utöka dessa alternativ och påskynda övergången från fossila bränslen inom transportsektorn.

Source: Eurostat

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *