Grönt väte och städernas roll för att bekämpa klimatförändringarna

Grönt väte och städernas roll för att bekämpa klimatförändringarna

Grönt väte och städernas roll för att bekämpa klimatförändringarna
Antwerpens hamn

Grönt väte är avgörande för att nå Green Deal-målen i denna anda har Europeiska regionkommittén (ReK) uppmanat Europeiska kommissionen att ompröva de lokala och regionala myndigheternas roll för Europeiska vätgasbankens framtida funktion.

ReK har antagit ett yttrande som utarbetats av Arianna Censi (IT/PSE), Milanos kommunfullmäktige, som uppmanar kommissionen att se till att lokala och regionala myndigheter är fullt delaktiga i utvecklingen av väteekonomin.

ReK betonar också att förnybar (grön) vätgas bör vara den enda form av vätgas som stöds av Europeiska vätgasbanken. Ett utmärkt exempel på innovation inom detta område är den gröna väteanläggningen som byggs i Antwerpen-Brygges hamn.

Storskalig grön väteanläggning i Antwerpen-Brugges hamn

Det amerikanska väteföretaget Plug Power ska bygga en anläggning som ska generera 35 ton grönt väte per dag i hamnen i Antwerpen-Brugge i Belgien. Anläggningen kommer att ligga i NextGen District, ett område som är tillägnat företag som stödjer den cirkulära ekonomin.

Anläggningen kommer att använda Plugs egen elektrolysör och kondenseringsteknik för att producera upp till 12 500 ton per år flytande och gasformigt grönt väte för den europeiska marknaden.

Byggandet av anläggningen kommer att påbörjas när tillståndsprocessen är klar i slutet av 2023. Initial produktion av grönt väte ska starta i slutet av 2024 och anläggningen kommer att producera för fullt 2025. Detta projekt är ett stort steg framåt i Belgiens mål att bli ledande inom produktion av grönt väte. Det kommer också att bidra till att minska Europas beroende av fossila bränslen.

Lokala och regionala myndigheter är nyckelaktörer i utvecklingen av väteekonomin

Exemplet ovan rimmar väl med ReK:s påminnelse om att lokala och regionala myndigheter är nyckelaktörer i utvecklingen av vätgasekonomin. De är ansvariga för att planera och tillåta infrastruktur för väte, och de kan också spela en roll i att utveckla kompetens och utbildning för arbetskraften inom sektorn.

Europeiska kommissionen bör följa ReK:s uppmaning och se till att lokala och regionala myndigheter blir fullt delaktiga i utvecklingen av Europeiska vätgasbanken. Detta kommer att bidra till att säkerställa att väteekonomin utvecklas på ett sätt som är hållbart, inkluderande och fördelaktigt för alla EU-medborgare.

Viktiga takeaways:

  • Förnybart väte är avgörande för att nå Green Deal-målen.
  • Lokala och regionala myndigheter är nyckelaktörer i utvecklingen av väteekonomin.
  • Europeiska kommissionen bör se till att lokala och regionala myndigheter är fullt delaktiga i utvecklingen av Europeiska vätgasbanken.

Source: Committé of the Regions

Europatrender Analys

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *