Europeiska luftföroreningar: kostnaderna sjunker med en tredjedel, men 107 anläggningar orsakar hälften av skadan

Europeiska luftföroreningar: kostnaderna sjunker med en tredjedel, men 107 anläggningar orsakar hälften av skadan

En uppdaterad analys av Europeiska miljöbyrån (EEA) visar att luftföroreningar från större europeisk industri fortsätter att orsaka betydande skador på miljön, klimatet och människors hälsa. Studien indikerar dock också att kostnaden för denna förorening har minskat med cirka en tredjedel under det senaste decenniet.

Europeiska luftföroreningar: kostnaderna sjunker med en tredjedel, men 107 anläggningar orsakar hälften av skadan

EEA:s uppdatering 2024 av sin briefing “The cost to health and the environment from industrial air pollution in Europe” presenterar den senaste bedömningen av trenderna i externa kostnader för industriell luftförorening från cirka 10 000 av Europas största anläggningar, från 2012 till 2021. Dessa anläggningar rapporterar data om utsläpp och överföringar av föroreningar till European Industrial Emissions Portal.

EEA-analysen fann att kostnaderna för luftföroreningar orsakade av Europas största industrianläggningar är betydande, i genomsnitt mellan 268 och 428 miljarder euro per år. År 2021 motsvarade dessa kostnader cirka 2 % av EU:s BNP. Noterbart är att bara en procent (107) av de största industrianläggningarna står för hälften av föroreningarna bland vilka många av dem kolkraftverk.

Trots den betydande ekonomiska bördan visar EES-analysen också att den europeiska industrins miljö- och hälsokostnader har minskat med en tredjedel (-33 %) från 2012 till 2021. EU:s energisektor har stått för den stora majoriteten – cirka 80 % – av den totala minskningen, främst genom att anta bästa tillgängliga teknik (BAT) och övergå till förnybara energikällor och mindre förorenande bränslen. Detta har huvudsakligen skett som ett resultat av EU:s åtgärder.

European Green Deal har främjat övergången till en grönare och mer digital industrisektor. Senast syftar revideringen av direktivet om industriutsläpp och den nya förordningen om industriutsläppsportaler (IEPR) till att driva större europeisk industri mot en cirkulär och innovativ ekonomi med koldioxidutsläpp på netto-noll-föroreningar,. En förstärkning av EU:s luftkvalitetsdirektiv förväntas ytterligare stödja denna utveckling genom att föra föroreningsgränserna närmare Världshälsoorganisationens hälsobaserade riktlinjer.

EEA kommer att publicera den andra rapporten om netto-nollföroreningar och framtidsutsikter tillsammans med Europeiska kommissionen senare i år. För att belysa utmaningarna och möjligheterna i EU:s energiomställning kommer årets rapport att kartlägga de 100 mest förorenande stora förbränningsanläggningarna (LCP) i EU.

Source: European Environment Agency (EEA)

Europatrender News

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *