Ett sammankopplat Europa – Nya initiativ för att omforma EUs digitala landskap

Ett sammankopplat Europa – Nya initiativ för att omforma EUs digitala landskap

Ett sammankopplat Europa - Nya initiativ för att omforma EUs digitala landskapEuropeiska kommissionen har avslöjat en djärv plan för att driva Europa in i framkanten av digital access. Detta genom att omforma EUs digitala landskap med fokus på säkerhet, innovation och access lovar detta ambitiösa initiativ att överbrygga den digitala klyftan och stärka medborgarna med morgondagens teknik. Margrethe Vestager, Executive Vice President for a Europe Fit for the Digital Age, kommenterar på följande sätt:

“I Europa har vi fortfarande 27 nationella telekommarknader med olika nätverksarkitekturer, olika nivåer av nätverkstäckning, olika nationell spektrumhantering och olika regleringar. Denna fragmentering är en missad ekonomisk möjlighet.”

Planens hörnstenar

* Vitbok: “Mastering Europe’s Digital Infrastructure Needs”: Detta omfattande dokument granskar de utmaningar som Europas digitala utbyggnad står inför, och lägger upp scenarier för att attrahera investeringar, säkra nätverk och uppnå en friktionsfri digital inre marknad.

* Submarine Cables: A Security Imperative: En ny rekommendation erkänner dessa kablar som kritiska tillgångar och beskriver EU-omfattande åtgärder för att förbättra säkerheten för sjökabeln genom bättre samordning av styrning och finansiering.

* Computing Powerhouse: “3C-nätverket”: EU föreställer sig ett kollaborativt Connected Collaborative Computing”-nätverk (3C) – en enhetlig plattform för telekommunikation, molntjänster och edge computing. Detta kommer att bana väg för utvecklingen av banbrytande teknologier och AI-applikationer.

* Digitalt ekosystem: Synergier och stöd: Befintliga program som IPCEI på nästa generations molninfrastruktur ska effektiviseras genom den möjliga samordnande rollen för det gemensamma företaget för smarta nätverk och tjänster. Detta kommer att säkerställa maximal effekt och effektivitet av resurser.

Omarbetning av den digitala inre marknaden

“Digital nätverksinfrastruktur är nyckeln för ett konkurrenskraftigt och motståndskraftigt Europa.” säger Kommissionären för den inre marknaden Thierry Breton och fortsätter: “Vitboken som vi presenterar idag lägger grunden för en framtida lag om digitala nätverk fokuserad på tre pelare: investeringar, regelverk och säkerhet. Vi måste skapa lika villkor för en verklig digital inre marknad för att låsa upp de investeringar som behövs för att bygga morgondagens digitala nätverksinfrastruktur.”

Denna översyn omfattar åtgärder för att förenkla telekomverksamheten i hela EU, eventuellt även med ett mer integrerat spektrumhanteringssystem. Det ställer också upp ett djärvt mål: en fullständig utfasning av kopparbaserade nätverk till 2030.

Skydda kritisk infrastruktur

Säkerheten för sjökablar, en växande oro över hela världen, prioriteras i planen. Ökade säkerhetsåtgärder, strömlinjeformade tillståndsförfaranden och en ny expertgrupp för ubåtskabelinfrastruktur är alla en del av EU:s skyddsramverk

Roaming i EU: En framgångssaga

EU:s engagemang för överkomliga och tillgängliga anslutningar över gränserna lyser igenom i dess framgångsrika avskaffande av roamingavgifter. Medborgare som reser inom EU använder nu sina mobilabonnemang utan extra kostnad. Den nya vitboken tar i denna anda ytterligare steg för att koppla samman europeiska medborgare.

Vägen framåt för EUs digitala landskap

Kommissionen välkomnar en omfattande samrådsprocess om 12 scenarier som anges i vitboken fram till den 30 juni. Detta kommer att bidra till att forma Europas digitala framtid.

Europatrender news

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *