EU ändrar utrikespolitiskt fokus för att skapa strategiska allianser

EU ändrar utrikespolitiskt fokus för att skapa strategiska allianser

EU ändrar utrikespolitiskt fokus för att skapa strategiska allianserBryssel, Belgien – Som svar på Rysslands oprovocerade krig i Ukraina kräver Europaparlamentet betydande förändringar av EU:s utrikespolitik. Rapporter som släpptes förra veckan beskriver behovet av att prioritera strategiska allianser och påskynda utvidgningsprocessen för att stärka den europeiska säkerheten.

Stärka försvar och strategiska allianser

Parlamentet uppmanar EU att beslutsamt hävda sig på världsscenen. Detta inkluderar att driva institutionella reformer och en tydlig färdplan för ökad effektivitet i beslutsfattandet. De förespråkar kraftfullt att fortsätta ge Ukraina det militära stöd som krävs för att besegra Ryssland.

Ledamöterna betonar också att EU måste arbeta närmare både sina grannländer och globala partners för att försvara den internationella regelbaserade ordningen. De vill arbeta för starkare allianser och att det är avgörande som motpol till partnerskapet mellan Ryssland och Kina som betraktas som ett direkt hot.

Rapportören David McAllister (EPP, Tyskland) hävdade att “…EU måste bli en seriös och oberoende geopolitisk aktör. Vi måste kombinera en revitaliserad utvidgningspolitik med institutionella reformer, närmare samarbete med multilaterala organisationer och stärkta bilaterala partnerskap.”

Betänkandet antogs med 338 röster för, 86 emot och 122 nedlagda röster.

Säkerhet i en tid av förändring

En annan rapport lyfter fram behovet av att se över EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Ledamöterna kräver ökade utgifter och påskyndat militärt bistånd till Ukraina. De betonar att Ukrainas seger är en integrerad del av Europas långsiktiga säkerhet och stabilitet.

“Vi måste förhindra den ryska angriparen från att segra i Ukraina. EU måste bli en motståndskraftig säkerhetsenhet som kan skydda sina medlemmar och skydda dem som utsätts för aggression, säger rapportören Sven Mikser (S&D, Estland).

Betänkandet antogs med 350 röster för, 91 emot och 96 nedlagda röster.

Ytterligare anmärkningar: 

  • Rapporterna tar också upp oro över den israeliska militärens svar i Gaza.
  • Ledamöterna erkänner den ökande konkurrensen mellan USA och Kina, vilket understryker EU:s behov av oberoende engagemang med Kina.

Källa: Europaparlamentet

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *